Laborid

Toiduainetetööstusele pakume uuringute tegemist ja katsete läbiviimise võimalust järgmistes laborites:

Mikromeierei
• Lihalabor (lihakeemia)
• Keemia labor (piima keemia)
• Mikrobioloogia labor
• Toidukeemia labor
Toiduhügieeni labor (toidu kromatograafilised ja toidupatogeenide uuringud) Voldik PDF formaadis

Mikromeierei

2007. avatud Mikromeierei toimib sarnaselt piimatööstustele, kuid opereerib üliväikeste toormekogustega. Vähene toormevajadus teeb mikromeiereist soodsa koha mitmesuguste tehnoloogiaalaste ning tootearenduslike katsete läbiviimiseks. Kohapeal viime läbi seminare piimatööstuse spetsialistidele.

Tänaseks on saanud mikromeiereist toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna tehnoloogiline süda, mis toidab õppe- ja teadustöö praktilisi tegevusi ning tootearenduslikke algatusi koostöös ettevõtetega.

Mikromeierei seadmepark täieneb pidevalt ja meie tehnika täpsed võimalused on lähemalt toodud Mikromeierei alalehel.