Kompetentsid

Toiduteaduse- ja toiduainete tehnoloogia ning toiduhügieeni osakonna kompetentsid ettevõtjatele

Lisaks konkreetsetele teenustele on VLI spetsialistidel kompetents mitmetes valdkondades, kus saame olla ettevõtetele abiks. Pöörduge võimalike küsimustega meie teadlaste poole – on võimalik, et leiame probleemile lahenduse ja küsimusele vastuse.

 

 

 

Peamised kompetentsid

-    olulisemad toiduga ülekanduvad patogeenid
-    haigustekitajate levik toidutootmise ahelas
-    bioloogiliste ohtude vähendamise võimalused
-    toidust pärinevate saaste- ja lisaainete (eelkõige nitraat, nitrit ja antibiootikumide jäägid) tuvastamine
-   funktsionaallisandite väljaselgitamine, allikate otsimine ja funktsionaallisandite ning tavatoidu komponentide vastasmõjude uurimine
-    funktsionaallisandite füsioloogilise toimemehhanismide uuringud