Kompetentsid

Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli ning toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli kompetentsid ettevõtjatele

Lisaks konkreetsetele teenustele on VLI spetsialistidel kompetents mitmetes valdkondades, kus saame olla ettevõtetele abiks. Pöörduge võimalike küsimustega meie teadlaste poole – on võimalik, et leiame probleemile lahenduse ja küsimusele vastuse.

 

 

 

Peamised kompetentsid

-    olulisemad toiduga ülekanduvad patogeenid
-    haigustekitajate levik toidutootmise ahelas
-    bioloogiliste ohtude vähendamise võimalused
-    toidust pärinevate saaste- ja lisaainete (eelkõige nitraat, nitrit ja antibiootikumide jäägid) tuvastamine
-   funktsionaallisandite väljaselgitamine, allikate otsimine ja funktsionaallisandite ning tavatoidu komponentide vastasmõjude uurimine
-    funktsionaallisandite füsioloogilise toimemehhanismide uuringud