TEADUS- JA ARENDUSASUTUSTELE

Koostöö teiste teadus- ja arendusasutustega on üks EMÜ VLI rahvusvahelise tuntuse aluseid. Meie teadlased ja laborid osalevad paljudes uuringuprojektides koos erinevate ülikoolide ja instituutidega.  Suurte katseloomade patoloogia-alaste ja käitumislike uuringute osas on meie kogemused suurimad riigis.

Meie tehniline park võimaldab uuringute puhul loomade ööpäevaringset jälgimist ning andmete salvestust soovitud intervallidega. Ruumid sobivad erinevate liikide hoidmiseks soovitud keskkonnas, samuti on eriruumid karantiiniks, kirurgilisteks protseduurideks ja uuringueelseks ning -järgseks hoiuks.

Instituut on pühendunud hoidmaks kõrget taset katseloomade eest hoolitsemises. Mitte ainult selleks, et saada valiidsed uuringuandmed, vaid et samuti kindlustada loomade ja uurimistöötajate tervis ja turvalisus.

Oleme huvitatud oma kogemuste ja oskuste pakkumisest in vivo uuringute läbiviimiseks:
- teadusasutustele
- meditsiiniasutustele
- biotehnoloogia ettevõtetele