Rakendusuuringud

Projektid riikliku programmi "Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009-2014" raames

Erinevate söötmis- ja pidamistingimuste mõju lehmade tervisele ja piima kvaliteedile veiste vabapidamisega piimakarjafarmides.
Teema juht: Olav Kärt

Piima metaboliitidel põhineva rasva ainevahetusehaiguste ennetamise süsteemi väljatöötamine ja juurutamine Eesti jõudluskontrolli süsteemis.
Teema juht: Meelis Ots

Ülevaade Eestis toodetava piima seleenisisaldusest.
Teema juht: Katri Ling

Veiste jalahaiguste automaatse seiresüsteemi väljatöötamine.
Teema juht: Väino Poikalainen

Parasiitide tõrje optimeerimine seakasvatuses populatsioonibioloogiliste ja epidemioloogiliste uurimiste alusel.
Teema juht:  Toivo Järvis

Tuberkuloosi ja paratuberkuloosi diferentsiaaldiagnostika arendamine patogeenide leviku ennetamiseks.
Teema juht:  Mihhail Sudakov

Lüpsilehmade sigimishäirete diagnostika ja sigivuse parandamise meetodid.
Teema juht:  Andres Valdmann

Suguselekteeritud sperma kasutamine soovitud soost järglaste saamiseks veistel ning sigimishäirete ravikatsed / Suguselekteeritud sperma kasutamine soovitud soost järglaste saamiseks, innatsükli reguleerimine ja suguorganite patoloogiad veistel.
Teema juht: Ülle Jaakma

EAS finantseeritavad teemad

Koostöös TÜ-ga: Sporogeenne probiootikum loomadele (rakendusuuring)
Teema juht: Allan Nurk (TÜ vanemteadur), EMÜ vastutav täitja: Arvo Viltrop

Kloonimise tehnoloogia väljatöötamine biotehnoloogiliste ravimite saamiseks transgeensetelt veiselt.
Teema juht: Sulev Kõks

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt finantseeritavad projektid

Sõnnikuhoidlatest välisõhku lenduvate lämmastik - (NOx, NH3) ja väävliühendite (H2S) emissioonifaktorite määramine.
Teema juht: Allan Kaasik

Uuringud koostöös Tervislike Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskusega (Piima-TAK)

Jätkusuutlikud söötmise strateegiad disainitud koostisega tervisliku piima tootmiseks.
Projektijuht: Olav Kärt

Eesti Maaelu Arengukava raames taustauuringu läbiviimine

Loomade heaolu: karjatamise toetus
Teema juht: Ragnar Leming

EMÜ baasfinatseeritavad teemad

Toiduketialase kompetentsikeskuse väljaarendamine (Aiandus- ja piimandusalaste interdistsiplinaarsete uuringute käivitamine ning tootearendusliku võrgustiku loomine)
Teema juht: Ave Kikas, VLI poolsed põhitäitjad Väino Poikalainen, Hannes Mootse

Põletikuvastuse mõõtmise kasutamine teadusuuringutes kliinilises veterinaarmeditsiinis.
Teema juht: Toomas Orro