KOOSTÖÖ TEADUS- JA ARENDUSASUTUSTEGA

Tartu Ülikool, biokeemia instituut ja mikrobioloogia instituut -
tervislik piim ja uudsed tervislikud piimatooted

TÜ tehnoloogia instituut
loomade probiootikumid, transgeensete loomade saamine

TÜ Eesti mereinstituut
kalade geneetika ja taastootmine

Tartu Ülikool, farmaatsia ja farmakoloogia instituudid
taimsed funktsionaalsed toidulisandid

Tallinna Tehnikaülikool
toidutehnoloogia, taimsed polüfenoolid, reoveesette ja –komposti uuringud

Research Institute "Sigra“ (Läti)
loomse toidu kvaliteet ja ohutus

Müncheni Tehnikaülikool (Saksamaa)
keskkonnastressi biomarkerite välja töötamine lõhelastel

Leibnizi Sisevete Ökoloogia ja Kalanduse Instituut (Berliin, Saksamaa) 
karpkala fülogeograafilised uuringud

Kuopio Ülikool (Soome)
vähihaiguste diagnostika ja uurimine

EVIRA (Soome)  
vähihaigustediagnostika ja uurimine

Turu Ülikool (Soome)  
kalade geneetika alased uuringud

Helsingi Ülikooli agrotehnoloogia osakond
loomade heaolu uurimine, energiakasutuse ning mõõtmiste alane õppe- ja teadustöö

Helsingi Ülikool, Veterinaarmeditsiini teaduskond
toiduhügieeni, mastiidi, sigade ja mäletsejaliste haiguste alane õppe- ja teadustöö

Seinäjoki Polytechnics (Soome)
toidutehnoloogia õppe alane koostöö

Leuveni Katoliiklik Ülikool (3R osakond)
loomade heaolu uurimine, mõõtmiste alane teadustöö

Riiklik Seerumiinstituut, Taani
parasitoloogia

Läti Põllumajandusülikool
toiduhügieen

Rostocki Ülikooli Arstiteaduskond (Saksamaa)
funktsionaalsete toidulisandite väljatöötamine

Norra Loomaarstiteaduste Kõrgkool
lehmade ja lihaveiste munasarjafunktsioon ja sigivus

Cornelli Ülikool
lüpsilehmade innatsükli sünkroniseerimise efektiivsus.

Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikool
loomade reproduktsiooni alased uuringud

Aarhusi Ülikooli Veterinaarinstituut
loomade kloonimine

Ungari Teaduste Akadeemia  Loomageneetika ja Biotehnoloogia grupp  –
kloonimine ja transgeenne tehnoloogia

Müncheni Ülikooli Geenikeskus ja Molekulaarse Tõuaretuse ja Biotehnoloogia instituut
arengubioloogia, kloonimise tehnoloogia, funktsionaalne genoomika ja proteoomika