Uuringud ja koostöö

Tänapäeval on ettevõtete edu aluseks üha enam teadmised ja oskused, mille uuendamisel ja arendamisel saame tuge pakkuda.
Kõige tihedamalt teeme ettevõtetega koostööd läbi rakendusuuringu ja/või tootearenduse programmide.
Rakendusuuringu sisuks on uute teadmiste omandamine toote või tehnoloogiaarenduse eesmärgil. Tootearenduse kaudu töötatakse välja uued tooted/teenused või täiustatakse neid. Seetõttu on rakendusuuringute ja tootearenduse läbiviimine mõlemale poolele kasulikuks koostöövormiks, viies nii uute teadmisteni kui ka praktiliste probleemide lahendamiseni.

Koostöö teiste teadusasutuste ja ülikoolidega on meile samuti väga väärtuslik, võimaldades läbi viia keerulisi süvauuringuid ja suurendada uurimisrühmade kompetentsi uute tehnoloogiate ja uurimismeetodite kaasamise abil.

Oleme eraldiseisvatesse alajaotustesse koondanud oma varasema kogemuse koostööst nii ettevõtjate kui teadusasutustega. Loodame, et toodud loetelud on toeks ja abiks meie poole pöördumisel - üheskoos saame edasi mõelda, kuidas konkreetset probleemi lahendada või arendustegevust ellu viia.