Teenused

Loomade sigimise- ja geneetikaalased teenused

Sigimist mõjutavate tegurite uuringud ja sigimishäirete diagnostika:

Sigimise biotehnoloogia:

 • Embrüosiirdamine
 • Suguselekteeritud sperma rakendamine soovitud sugu järglaste saamiseks
 • Innatsükli reguleerimine

Loomageneetika ja tõuaretus:

 • Veised
  • Veise geneetiline identifitseerimine
  • Veise põlvnemisandmete õigsuse kontrollimine
  • DNA  analüüs
  • BLAD-analüüs
  • Piimavalgugeenide polümorfismid (κ-kaseiin, β-laktoglobuliin)
 • Hobused  (DNA  analüüs)
  • Hobuse geneetiline  identifitseerimine
  • Hobuse põlvnemisandmete õigsuse kontrollimine
 • Sead (DNA  analüüs)
  • Sea stressiresistentsuse  uuring
 • Lambad (DNA  analüüs)
  • PrP-geeni polümorfismide määramine
 • Koerad (DNA  analüüs)
  • Koera geneetiline  identifitseerimine
  • Koera põlvnemisandmete õigsuse kontrollimine

Teenuste hinnakiri


 

Põllumajandusloomade ja -lindude söötmise ja söötadega seotud teenused

Laboratoorsed uuringud:

 • söötade keemilise koostise ja kvaliteedi hindamine
 • söötade toiteväärtuse hindamine
 • toksiinide määramine söötades
 • piima kvaliteedi uuringud, sh. rasvhappelise koostise määramine GC

Konsultatiivsed teenused:

 • söödaratsioonide koostamine
 • mäletsejate toitumisfüsioloogia, söötmise ja ainevahetuse küsimused

Teenuste hinnakiri
Söödaproovide saateleht

Märja katsefarm pakub järgmiseid teenuseid

 • Koolitused (seminarid, praktilised õpped ) looma tervise, ravi,  söötmise ja pidamise valdkondades.
 • Katsefarmi seminariruumi väljaüürimine ettevõtjatele oma firma infopäevade, seminaride jms korraldamiseks.
 • Teavituskeskus (loomakasvatuse vastu huvi tundvad inimesed, sh ka õpilased, lasteaialapsed) – ekskursiooni käigus võimalus tutvuda kaasaegse farmi loomade elu ja inimeste tööga (tavaettevõtetes sellist võimalust pole,  sest tootmistsooni on lubatud sisenenda vaid farmi töötajatel).
 • Embrüote saamine doonorlehmadelt ja embrüote siirdamine mullikatele. Embrüokogumisrühma juht teadur J. Kurõkin.
 • Lihaveiste nuumkatsed.
 • Veiste söötmisfüsioloogilised katsed, võimalusega mõõta täpselt söötade koguseid. Söötmiskatsete läbiviimine koostöös  prof. Meelis Otsaga.
 • Kokkuleppel ja VLI teadlastega kooskõlastatult erinevate muude katsete, mõõtmiste jms läbiviimine (näiteks  põllumajandusinsenerid, energeetikud, ergonoomikainsenerid jms).
 • Koduleht

Nakkushaiguste ja loomade raviga seotud teenused

VLI kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli teenused on alljärgnevad:

 • loomade tervise alased konsulatsioonid ja nõustamine
 • loomade vaktsineerimine ja märgistamine
 • loomade haiguste diagnostika ja ravi
 • suunamiskliinik loomaarstile

Ravime hobuseid, põllumajandusloomi ja lemmikloomi.

VLI kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli teenuseid pakume peamiselt läbi EMÜ loomakliiniku. Ka veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetool poolt pakutavaid analüüse saab reeglina tellida läbi loomakliiniku. Samas on laborite otsekontaktid, hinnakirjad ning proovivõtu meelespead välja toodud ka vasakus servas olevas alajaotuses "Laborid".

EMÜ veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetool laboratooriumid pakuvad järgmisi analüüse:

 • Bakterite, viiruste ja parasiitide määramine elupuhuselt ja hukkunud loomadelt võetud proovidest.
 • Haigustekitajate antikehade määramine vereseerumist või piimast
 • Uurimistulemuste tõlgendamine ja nõuanne edasiseks tegevuseks

Täpsema loetelu pakutavatest analüüsidest ja uurimismeetoditest leiate teenuste hinnakirjast.


 

Veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetooli patomorfoloogia teenused

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi (EMÜ VLI) veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetooli patomorfoloogia teenused leiate teenuste hinnakirjast