Teenused

Loomade sigimise- ja geneetikaalased teenused

Sigimist mõjutavate tegurite uuringud ja sigimishäirete diagnostika:

Sigimise biotehnoloogia:

 • Embrüosiirdamine
 • Suguselekteeritud sperma rakendamine soovitud sugu järglaste saamiseks
 • Innatsükli reguleerimine

Loomageneetika ja tõuaretus:

 • Veised
  • Veise geneetiline identifitseerimine
  • Veise põlvnemisandmete õigsuse kontrollimine
  • DNA  analüüs
  • BLAD-analüüs
  • Piimavalgugeenide polümorfismid (κ-kaseiin, β-laktoglobuliin)
 • Hobused  (DNA  analüüs)
  • Hobuse geneetiline  identifitseerimine
  • Hobuse põlvnemisandmete õigsuse kontrollimine
 • Sead (DNA  analüüs)
  • Sea stressiresistentsuse  uuring
 • Lambad (DNA  analüüs)
  • PrP-geeni polümorfismide määramine
 • Koerad (DNA  analüüs)
  • Koera geneetiline  identifitseerimine
  • Koera põlvnemisandmete õigsuse kontrollimine

Teenuste hinnakiri


 

Põllumajandusloomade ja -lindude söötmise ja söötadega seotud teenused

Laboratoorsed uuringud:

 • söötade keemilise koostise ja kvaliteedi hindamine
 • söötade toiteväärtuse hindamine
 • toksiinide määramine söötades
 • piima kvaliteedi uuringud, sh. rasvhappelise koostise määramine GC

Konsultatiivsed teenused:

 • söödaratsioonide koostamine
 • mäletsejate toitumisfüsioloogia, söötmise ja ainevahetuse küsimused

Teenuste hinnakiri
Söödaproovide saateleht

Märja katsefarm pakub järgmiseid teenuseid

 • Koolitused (seminarid, praktilised õpped ) looma tervise, ravi,  söötmise ja pidamise valdkondades.
 • Katsefarmi seminariruumi väljaüürimine ettevõtjatele oma firma infopäevade, seminaride jms korraldamiseks.
 • Teavituskeskus (loomakasvatuse vastu huvi tundvad inimesed, sh ka õpilased, lasteaialapsed) – ekskursiooni käigus võimalus tutvuda kaasaegse farmi loomade elu ja inimeste tööga (tavaettevõtetes sellist võimalust pole,  sest tootmistsooni on lubatud sisenenda vaid farmi töötajatel).
 • Embrüote saamine doonorlehmadelt ja embrüote siirdamine mullikatele. Embrüokogumisrühma juht teadur J. Kurõkin (VLI sigimisbioloogia osakond).
 • Lihaveiste nuumkatsed.
 • Veiste söötmisfüsioloogilised katsed, võimalusega mõõta täpselt söötade koguseid. Söötmiskatsete läbiviimine koostöös  prof. Meelis Otsaga (VLI söötmise osakond).
 • Kokkuleppel ja VLI teadlastega kooskõlastatult erinevate muude katsete, mõõtmiste jms läbiviimine (näiteks  põllumajandusinsenerid, energeetikud, ergonoomikainsenerid jms).
 • Koduleht

Nakkushaiguste ja loomade raviga seotud teenused

VLI kliinilise veterinaarmeditsiini osakonna teenused on alljärgnevad:

 • loomade tervise alased konsulatsioonid ja nõustamine
 • loomade vaktsineerimine ja märgistamine
 • loomade haiguste diagnostika ja ravi
 • suunamiskliinik loomaarstile

Ravime hobuseid, põllumajandusloomi ja lemmikloomi.

VLI kliinilise veterinaarmeditsiini osakonna teenuseid pakume peamiselt läbi EMÜ loomakliiniku. Ka veterinaaria alusteaduste ja populatsioonimeditsiini osakonna poolt pakutavaid analüüse saab reeglina tellida läbi loomakliiniku. Samas on laborite otsekontaktid, hinnakirjad ning proovivõtu meelespead välja toodud ka vasakus servas olevas alajaotuses "Laborid".

EMÜ veterinaaria alusteaduste ja populatsioonimeditsiini osakonna laboratooriumid pakuvad järgmisi analüüse:

 • Bakterite, viiruste ja parasiitide määramine elupuhuselt ja hukkunud loomadelt võetud proovidest.
 • Haigustekitajate antikehade määramine vereseerumist või piimast
 • Uurimistulemuste tõlgendamine ja nõuanne edasiseks tegevuseks

Täpsema loetelu pakutavatest analüüsidest ja uurimismeetoditest leiate teenuste hinnakirjast.


 

Veterinaaria alusteaduste ja populatsioonimeditsiini osakonna patomorfoloogia teenused

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi (EMÜ VLI) veterinaaria alusteaduste ja populatsioonimeditsiini osakonna patomorfoloogia teenused leiate teenuste hinnakirjast