Nõustamine ja koolitus

Sigimisbioloogia alased koolitused

EMÜ tõuaretus ja biotehnoloogia õppetool pakub koos EMÜ kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooliga koolitusi järgmistes valdkondades:

  • Veiste seemenduse baaskoolitus farmeritele, kestus 2 nädalat
  • Suguselekteeritud sperma seemenduse täiendkoolitus, kestus 1 päev

Kontakt:
Ülle Jaakma
Tel: 731 3466
E-post: ylle.jaakmaemu.ee

 

Koolitused ja nõustamine loomade söötmise teemadel

Loomakasvatuskonsulentide, piimatootmisüksuste juhtide ja töötajate nõustamine ja koolitamine eesmärgiga suurendada lehmade produktiivsust ja parandada piima kvaliteeti ning suurendada tootmisettevõtte kasumlikkust ja konkurentsivõimet.
 
Nõustamise valdkonnad:

  • söötade keemiline analüüs ja toiteväärtus
  • piimaveiste ratsioonide koostamine
  • söötmisalane nõuanne

Nõustamine ja koolitus toimub õppepäevadel ja konsultatsioonidena EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi söötmisteaduse õppetoolis Tartus, Kreutzwaldi 46.

Kontakt:
Meelis Ots
Tel: 731 3401
E-post: meelis.otsemu.ee

Täienduskursused loomaarstidele

Eesti Maaülikooli poolt pakutavate täiend-koolitusvõimalustega tutvumiseks vaata EMÜ avatud ülikooli kodulehele.

Loomaarstidele suunatud koolitustest ja teadusüritustest anname teada ka EMÜ loomakliiniku kodulehe uudistes.

Põhjalikum info eelseisva kvartali jooksul toimuvatest looma teraapiaga seotud koolitustest on toodud loomakliiniku kodulehe loomaarstile suunatud alajaotuses.