Teenused

EMÜ vesiviljeluse õppetool pakub järgmiseid teenuseid:

Nõustamine

  • Kalakasvatusega alustamiseks ja toetuste saamiseks

  • Kalade raviks ja haiguste ennetamiseks
  • Jõevähi kasvatuse ja vähimajanduse arendamiseks
  • Ilukalade pidamiseks tiigis

Analüüsid

  • Kalade parasitaarhaiguste  diagnoosimine.
  • 
Kalade molekulaar- ja populatsioonigeneetika uuringud
  • Jõevähi haiguste määramine

Teenuse tellimiseks palume ühendust võtta  vesiviljeluse õppetooliga.