Kompetentsid

Alltoodud koostöönäited ettevõtetega kirjeldavad hästi vesiviljeluse õppetooli laiemaid kompetentse.

EMÜ vesiviljeluse õppetool on konsulteerinud kümneid ettevõtjaid Kalanduse Arendamisrahastu ja EL Kalandusfondi vesiviljeluse investeerimistoetuse saamiseks ning koostanud vastavate rahastustaotluste ekspertiise PRIAle. Selle tulemusena on edukad projektid saanud positiivse rahastamise.

Kalatalu Härjanurmes  on Eesti  suurimaid ja kõige mitmekesisema toodanguga kalakasvandus. Ettevõttel on pikaajaline kogemus karpkala, vikerforelli, jõevähi, siia, koha kasvatamises. Ettevõte pakub turismiteenust ja teeb kasvatatud kala esmatöötlust fileeks ja kaaviariks.
Kalatalu Härjanurmes on toiminud aastaid praktikabaasina EMÜ kalakasvatuse üliõpilastele. Tudengite kaitstud magistitööd on olnud abiks ettevõtte arendamisel.

Põlula Kalakasvatuskeskus on asutatud 1994. aastal umbes saja aasta vanuse forellikasvanduse asemele, mis täielikult rekonstrureeriti. Kalakasvatuskeskuse ülesandeks on kasvatada külmaveeliste kalaliikide, eeskätt lõhe noorkalu kalavarude suurendamiseks. Praegu toodetakse kuni 200 000 kahe -ja üheaastast lõhet.
Koostöö EMÜ vesiviljeluse õppetooli ja ettevõtte vahel toimub lõhevarude suurendamisega seotud küsimustes: asustamise tulemuslikkuse hindamine, geneetilise mitmekesisuse säilitamine, arengustrateegiate väljatöötamine.