KALAKASVATAJALE

Üldinfo

EMÜ loomakasvatuse instituudi vesiviljeluse õppetool on ainus kalakasvatuse probleeme uuriv teadusasutus Eestis. Õppetooli kompetentsi kuuluvad eeskätt kalade geneetika, kalahaiguste, vähimajanduse ja -kasvatuse ning kalavaru taastootmise süvauuringud. Vesiviljeluse õppetoolis õpetatakse kalakasvatust bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel. Üliõpilased on huvitatud praktiseerimisest kasvandustes ja lõputööde kirjutamisest kalakasvatusettevõtete baasil.

Õppetooli eesmärgiks on koolitada hea haridusega spetsialiste ning teha seeläbi ettevõtetega koostööd teadustulemuste rakendamise osas.