KALAKASVATAJALE

Üldinfo

EMÜ loomakasvatuse instituudi vesiviljeluse osakond on ainus kalakasvatuse probleeme uuriv teadusasutus Eestis. Osakonna kompetentsi kuuluvad eeskätt kalade geneetika, kalahaiguste, vähimajanduse ja -kasvatuse ning kalavaru taastootmise süvauuringud. Vesiviljeluse osakonnas õpetatakse kalakasvatust bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel. Üliõpilased on huvitatud praktiseerimisest kasvandustes ja lõputööde kirjutamisest kalakasvatusettevõtete baasil.

Osakonna eesmärgiks on koolitada hea haridusega spetsialiste ning teha seeläbi ettevõtetega koostööd teadustulemuste rakendamise osas.