Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudist

VLI teenuste sisuks on pakkuda teaduse rakendusi ettevõtetele ja asutustele väljastpoolt Maaülikooli. Saame koos tellijaga/koostööpartneriga rakendada instituudi teadlaste ja üliõpilaste kompetentsi praktilises arendustöös.

Pakume teadusteenuseid neljas põhilises valdkonnas. Need on nimetatud vasakul asuvas menüüs.


Kolm üldist suunda, milles meie saame olla kasulikud:
-    rakendusuuringud
-    arenduskonsultatsioon
-    täiendkoolitused

VLI poolt ettevõtjatele pakutavad teenused

Mitmed teenused igas valdkonnas on konkreetselt määratletud ja hinnastatud. Enamik neist on kindlad laboriuuringud ja katsed, ruumide või tehnika rentimine. Selliste teenuste loetelu on toodud iga üksuse hinnakirjas.

Määrav osa VLI tööst ettevõtetega on aga äärmiselt projektipõhine ning eeldab läbirääkimist, et vastastikused vajadused, võimalused, eesmärgid ja kulud välja selgitada. Teadlaste kompetentsid on laiad ning paljud ettevõtjate küsimused võivad leida vastuse.

Tutvuge meie võimaluste ja kogemustega siin kodulehel ning pöörduge julgesti oma ala spetsialistide poole.

Koostöövormid instituudiga

Pakume mitmesuguseid võimalusi koostööks instituudiga:

a) Vahetu teenuse, konsultatsiooni või koolituse tellimine meie teadlastelt
b) Osalemine rakenduslikes ja teadusprojektides partnerina
c) Huvitava probleemi korral omaette rakendusuuringu käivitamine
d) Osalemine katse- või uuringubaasina teadusuuringutes

VLI teaduslikel teenustel on palju erinevaid vorme. Sagedasti ei ole teadusteenuste osutamine üldse seotud teenuse ostu-müügiga. Paljud riiklikult ja rahvusvaheliselt finantseeritud teadusprojektid annavad ettevõtetele teadmisi, mida teisiti ei oleks võimalik hankida.